<sub id="hxn15"></sub>

现在时间是:
当前位置:首 页 >> 投票列表>>你喜欢学习什么专业
你喜欢学习什么专业,请选出来。(总票数:48 )
汽修专业 40
 
83.33 %
室内设计,学前教育 1
 
2.08 %
数控专业 0
 
0 %
计算机专业 5
 
10.42 %
电焊专业 1
 
2.08 %
机电一体化 1
 
2.08 %

Copyright ©2020    安阳市高级技工学校 All Right Reserved.

Powered by LingCms 版权所有 © 2005-2020 Lingd.Net..


脉动棋牌 989| 435| 629| 153| 966| 188| 94| 13| 971| 496| 192| 848| 807| 30| 818| 896| 238| 290| 119| 250| 552| 946| 591| 657| 749| 999| 434| 947| 790| 2| 989| 411| 149| 702| 387| 336| 640| 116| 486| 659| 293| 900|